MarifetHaber
banner79

O üniversite 1 avukat alacak!

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü avukat alım ilanı yayımladı. Başvurular Ekim 20'de başlıyor, 11 Kasım'da sona eriyor.

O üniversite 1 avukat alacak!

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKAT ALINACAKTIR


Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek uzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yonetmeliğin Ek 6'ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Muşavirligi ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre munhal bulunan 1 (bir) adet avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır.I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

II - A. GENEL ŞARTLAR:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan (Son Başvuru Tarihi İtibariyle Süresi Dolmamış) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

3. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yüksekögretim Kurulunca kabul edilmis, yurt dışındaki yüksekogretim kurumlarından mezun olmak,

4. Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

5. Belgelendirmek kaydıyla Avukat olarak en az 2 yıl deneyimli olmak.

6. Arşiv ve güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmaması.

III - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru Formu ( www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (egitimini yurt dıs,ında tamamlamıs, olanların diploma denklik belgesinin onaylı ornegi)

3. Üç adet vesikalık fotograf

4. KPSS (B) sonuç belgesinin barkodlu bilgisayar çıktısı

5. Özgeçmiş,

6. Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği

7. Deneyim Belgesi

8. Arşivli adli sicil kaydı

* Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'nca da onaylanabilir.

* Posta ile yapılacak başvurularda evrakların resmi kurumlarca onaylı olması gerekmektedir.

III - GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ BAŞVURU ŞARTLARI YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİBaşvurular Üniversitemiz Personel Daire Bas,kanlıgına 20.10.2016 - 03.11.2016 tarihleri arasında s,ahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen sure ic,erisinde yapılmayan bas,vurular dikkate alınmayacaktır.

Giris, sınavı yazılı ve sozlu olmak uzere iki as,amada gerc,ekles,tirilecektir. Sınav ic,in ongorulen sure ic,erisinde yapılan bas,vuruları inceleyerek adayların aranan s,artları tas,ıyıp tas,ımadıkları, Bas,vuru I.nceleme Komisyonu tarafından degerlendirilecek olup, bas,vurusu kabul edilen adayların listesi Universitemizin www.agu.edu.tr sayfasından duyurulacaktır.

Aranılan s,artları tas,ıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan turunden en yuksek puanı alan adaydan bas,lamak ve atama yapılacak kadro sayısının bes, katını gec,memek uzere, bir sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulacaktır. (KPSSP3 puan turu itibariyle en son adayın aldıgı puanla aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava c,agrılacaktır.).Sıralamaya giren adaylar Universitemiz internet sayfasından www.agu.edu.tr duyurulacaktır.

IV - YAZILI SINAV KONULARI

1. Anayasa Hukuku

2. Medeni Hukuk

3. Borc,lar Hukuku

4. Ticaret Hukuku

5. Medeni Usul Hukuku

6. I.cra ve I.flas Hukuku

7. I.dare Hukuku

8. I.dari Yargılama Hukuku

9. Ceza Hukuku

10. Ceza Usul Hukuku

11. Iş ve Sosyal Guvenlik Hukuku

12. 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve I.lgili mevzuat

V - SINAVIN DEGERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınavda yetmis, ve uzeri puan alan adaylardan ilan edilen bos, kadro sayısının en c,ok dört katı aday yazılı sınav bas,arı sıralamasına gore sozlu sınava c,agrılacaktır. (C,agırılacak olan son sıradaki aday ile es,it puana sahip adayların tamamı da sozlu sınava c,agırılır.) Sozlu sınavda bas,arılı sayılabilmek ic,in en az yetmis, puan alınması s,arttır. Yazılı ve sozlu sınav notları ortalaması alınarak bas,arı notu bulunur. Bas,arı sıralaması, en yuksek not alandan bas,lamak uzere belirlenir.

VI - SÖZLU SINAV KONULARI

Sınavda Adaylar;

1. Yazılı sınav konularına ilis,kin bilgi duzeyi

2. Bir konuyu kavrayıp ozetleme, ifade yetenegi ve muhakeme gucu

3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıs, ve tepkilerinin meslege uygunlugu

4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

5. Genel yetenek ve genel kulturu,

6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklıgı

Yonlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle degerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından anılan yonetmeligin 13. Maddesinin 4'cu fıkranın (a) bendi ic,in elli puan, diger bentlerde yazılı ozelliklerin her biri ic,in onar puan uzerinden degerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanaga gec,irilir. Sozlu sınavda bas,arılı sayılmak ic,in, Sınav Kurulu ve uyelerinin yuz tam puan uzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmis, olması s,arttır.

VII - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZLAR

1. Sınav sonuc,ları, Sınav Kurulu tarafından bas,arı puanı en yuksek olan adaydan bas,lanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden olus,turulan bas,arı listesi universitemizin internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, bas,arılı olan adaylara sonuc, yazılı olarak bildirilir.

2. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

3. Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

4. Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sözlu sınav tarihinden önce ve herhalde en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

VIII - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

1. Sınavı kazananlardan sınav bas,vuru formunda gerc,ege aykırı beyanda bulundugu veya belge verdigi tespit edilenlerin sınav sonuc,ları gec,ersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmıs, olsa dahi iptal edilir. Bunlar hic,bir hak talep edemez.

2. Gerc,ege aykırı beyanda bulundugu veya belge verdigi tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Bas,savcılıgına suc, duyurusunda bulunulur.

IX - AVUKAT KADROSUNA ATANMA İŞLEMLERİ

1. Giris, sınavında bas,arılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen sure ic,inde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar.

2. Adayların avukat kadrolarına atanmaları giris, sınavı bas,arı puan sıralamasına gore yapılır. Sınavda bas,arılı olup goreve bas,lamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple gorevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halukarda giris, sınavı sonuc,larının ac,ıklandıgı tarihten itibaren en gec, altı ay ic,inde, giris, sınavı bas,arı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

3. Gerekli s,artları tas,ımadıgı sonradan anlas,ılanların atama is,lemleri yapılmaz. Atamaları yapılmıs, ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması ic,in kendilerine bildirilen sure ic,inde mazeretsiz olarak bas,vurmayanlar veya ataması yapıldıgı halde suresi ic,inde goreve mazeretsiz bas,lamayanlar atama is,leminden sarfınazar etmis, sayılırlar ve sınav sonuc,ları kazanılmıs, hak sayılmaz.

Atamaları yapılanların gorevlerine bas,lamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci ve 63 uncu maddesi hukumleri uygulanır.

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
cihanyamaneren